BKP: Globální mRNA vakcinace z hlediska zdravotního (1. část) a z hlediska duchovního (2. část)

Toto video je možné zhlédnout i zde:
https://www.bitchute.com/video/7vsm2n5NApeN/
https://ugetube.com/watch/84sYSEbug9R4TlS
https://cos.tv/videos/play/29045810356326400
https://rumble.com/vjdl6d-z-hlediska-zdravotnho.html

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=46559
https://bcp-video.org/cz/z-hlediska-zdravotniho/

Odebírat aktuální informace od BKP
https://forms.sendpulse.com/eaea047917/

Mnoho odborníků na západě i na východě se už vyjádřilo k současné genocidní vakcinaci proti covidu-19.
V první části uvádíme některé z nich a pro kontrast i jejich odpůrce.
V druhé části patriarcha Byzantského katolického patriarchátu + Eliáš promluví především k těm, kteří už byli vakcinováni.

  1. část

1) Pavel Vorobjov, doktor lékařských věd, profesor, vedoucí Katedry hematologie a geriatrie v Moskvě: „Očkování proti covidu je hloupost od začátku do konce. Dnes známe několik tisíc mutací tohoto viru. Jaké v tomto případě může být očkování? Situace s covidem, to je čistá politika. Čestné slovo, já jsem neslyšel ani o jedné reálné vakcíně proti covidu. Ano, vím, co to jsou geneticky modifikované viry, které pod rouškou anti-covidové ochrany píchají člověku. Nikdy předtím se podobné experimenty na lidech neprováděly. ... Může tím dojít ke změně DNA člověka! A to je to, proč tyto tzv. vakcíny proti covidu nemají nic společného s vakcínami! Sice je zaregistrovali, ale nikdo neví, jakým způsobem a proč. Jak je možné zaregistrovat viry?! To opravdu nevím. A navíc, takové vakcíny dnes prakticky povinně zkoušejí na lidech. Víte, ve světové historii došlo i k vyzkoušení atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. No a vakcína proti covidu je v podstatě to samé. Je to masové ničení lidí.“

2) Dr. Vernon Coleman, lékař, Anglie: „Odborníci dokazují, že právě očkovaní jedinci budou ohrožovat lidstvo. Budou hlavní hrozbou pro každého, kdo byl očkován, ale i pro toho, kdo očkován nebyl.... Těla očkovaných se stávají laboratořemi vyrábějícími smrtící viry.“

3) Prof. Alexandr Alexejevič Reďko, doktor lékařských věd, předseda petrohradského profesního sdružení zdravotnických pracovníků: „Očkovat je možné jen proti stabilním infekcím jako spalničky, vzteklina... člověku dají injekci, a má imunitu na celý život. Ale pokud virus mutuje a každého půl roku je už úplně jiný, proč riskovat a začleňovat se v jakýsi experiment na lidech?“

4) Právník Reiner Fuellmich je iniciátorem Norimberského procesu 2.0 v souvislosti se skandálem covid-19. Alarmuje: „Tato koronavirová krize musí být přejmenována na koronavirový skandál, který se mezitím vyvinul do pravděpodobně největšího zločinu proti lidskosti, jaký byl kdy spáchán. Nejde o zdraví. Jde tedy hlavně o kontrolu a pravděpodobně také o to, co je též součástí Velkého resetu, a sice redukce populace. ... Toto není žádné očkování. To, co se zde provádí, je experiment genové terapie.“ Tedy jde skutečně o zločiny proti lidskosti.

5) Finanční expert a záhadný filantrop Jacques Attali prohlásil: „Budoucnost bude o hledání způsobu, jak snížit počet obyvatel… Samozřejmě, nebudeme schopni lidi popravit ani postavit tábory. Najdeme anebo způsobíme něco, například pandemii; tomu slabí a ustrašení podlehnou. Zbavíme se jich tím, že je přesvědčíme, že to, co děláme, je pro jejich dobro. Hlupák tomu uvěří a požádá o léčbu. Postaráme se o to, abychom léčbu podrobili panoramě, která bude řešením. Výběr hlupáků se proto uskuteční sám: na jatky půjdou sami.“ Podobně se vyjádřil i Brzezinski a jiní.

6) Falešný prorok z Apokalypsy, kterým je dnes pseudopapež Bergoglio, intronizací démona Pačamamy ve Vatikánu (2019) popřel první přikázání Dekalogu. První přikázání však je základem biblické a spasitelné víry! Prosazováním legalizace svazků sodomitů (2020) Bergoglio boří všechny morální principy.

Bergoglio pod heslem „vakcinace pro všechny“ prosazuje dnes masový experiment na lidech směřující ke genocidě lidstva. Tuto vakcinaci, a to povinně, rovněž vnucuje moskevský lžipatriarcha Kirill, dokonce mnichům pod trestem vyhození z monastýru. Oba tito náboženští leadeři, ač analfabeti v medicíně, absurdně obviňují většinu zdravého obyvatelstva z nezodpovědnosti, že neakceptují lživou propagandu a odmítají nebezpečnou vakcinaci.

Dále uvádíme opět slova odborníků:

7) Dr. Galina Borisovna Kirilličeva (rok 2010): „Vůbec to nejstrašnější, co může být, je, že se vakcíny mohou stát prostředkem hromadného ničení... Věda dnes pracuje nad nanovakcínami, které obsahují nanočipy. To musí všichni vědět a něco takového nesmíme dopustit!“ (https://youtu.be/kmESVpIyFwg)

Rok 2021:

„Chystají se vakcinovat proti covidu... Někteří mluví o možnosti vakcinovat děti. No to je skutečně absurdní a je to vpravdě kriminální zločin.

Můžete si představit, jakou škodu přináší masová vakcinace zničením rezistentní (odolné) populace.

vakcíny vpichujeme zdravým lidem, zdravým dětem. A jak ukázaly poslední výzkumy, vpíchnutí vakcíny do těla zdravého člověka způsobí strašné negativní následky v organismu.

Ano, vakcíny jsou skutečně velmi škodlivé.

Je to vpravdě zločin a my proti tomu musíme bojovat, psát, mluvit...“

8) Prof. Alexandr Borisovič Poletajev

(2. 2. 2021 se účastnil konference proti vakcínám, 6. 3. 2021 náhle zemřel)

Povinná vakcinace, jak je uvedeno i v naší Konstituci, by neměla a nemůže být. Když nám někdo v televizi tvrdí, že vakcína je absolutně bezpečná, je to totální nesmysl. Vakcínu můžeme vyrobit za pár měsíců, ale prověřit ji, jak působí, k tomu je třeba minimálně 3 až 5 let. Není možné nutit lidi a jako stádo beranů je bičem hnát na vakcinaci, dokud není vyřešená otázka, kdo za to bude nést zodpovědnost. Výroba vakcín, distribuce vakcín přináší velmi velké peníze. O nic menší, než prodej narkotik. Když jsou na obzoru velmi velké peníze, svědomí jde stranou.“

9) Prof. Alexandr Alexejevič Reďko – Ať se každý člověk rozhodne sám, ale musí to být informovaný souhlas podle norimberského kodexu. Dejte mi prosím vás úplné složení vakcíny.

– My ti část dáme, a část je obchodní tajemství.
– A proč to obchodní tajemství musíte píchat do mě?
Logika zdravotníka nám říká: Jestliže virus mutuje, nemůže být dnes proti němu žádná neškodlivá vakcína!